LLUNIAU TEULUOL - EVANS & JONES - FAMILY PICTURES

Cywain gwair yn Waunuchaf. O'r dde i'r chwith:

Willie Lloyd Jones, ei chwaer Mary Ann, ei ferch Ray, ei fab-yng-nghyfraith Bryn a'i wraig Hannah.

haymaking.JPG (42270 bytes)

Hay making at Waunuchaf. From left to right:

Willie Lloyd Jones, his sister Mary Ann, his daughter Ray , son in law Bryn and his wife Hannah.

Willie Lloyd Jones gyda Ray ei ferch ar glos Waunuchaf.

willieandray.JPG (32706 bytes)

Willie Lloyd Jones with his daughter Ray on the yard at Waunuchaf.

Willie Llod Jones gyda Ifan Davies, Post Feistr yng Nghilywm. Cefnder i Hannah o Waunuchaf.

willieandifan.JPG (67770 bytes) Willie Lloyd Jones with Ifan Davies, retired Post Master at Cilycwm. He is first cousin to Hannah of Waunuchaf.

Willie Lloyd Jones a Hannah gyda'u wr. Waunuchaf tua 1950.

tadcumamguafi.JPG (66852 bytes)

Willie Lloyd Jones and Hannah with their grandson at Waunuchaf. Circa 1950.

Mattie a Ray, plant Willie a Hannah tua 1922.

matandray.JPG (58306 bytes) Sisters Mattie and Ray, Waunuchaf circa 1922.

Home                Adref