Nicholas

Selina "Sinah" Nicholas

 | Cyfrifiad 1881 | Cofnodion Plwyf Llansaint | Ymchwyl Y We |

Ganwyd George Nicholas ym 1848 ym mhlwyf Llansaint, Sir Gar. Llansaint oedd cartref  ei fam, Mary Charles. Priodwyd Mary Charles a David Nicholas ar y 3ydd o Chwefror 1835. Roedd ganddynt oleuaf pedwar o blant cyn genedigaeth George. Ganwyd Mary ar y 5ed o Ebrill 1835, James ar y 3ydd o Ebrill 1836 ac Anne ar y 1af o Orffenaf 1838. Crydd oedd David yn l ei alwedigaeth. Dengys cofnodion y plwyf fod plentyn arall wedi ei geni ond wedi marwn ifanc. Claddwyd Elizabeth ar y 4ydd o Hydref 1847. Bu farw ei fam, Mary, yn fuan ar l genedigaeth George, ac fei claddwyd ar yr 11eg o fedi 1849 yn bedwardeg mlwydd oed.

 Erbyn 1851 roedd David wedi symud ei deulu i Gwmafan, pawb ond George. Gadawyd y crwt bach 5 mlwydd oed gyda theulu ei ddiweddar fam yn Wern (Upper Wern), Llanelli. Roedd ei ewythr Thomas Charles hefyd yn gweithio fel crydd. Erbyn 1861 roedd George wedi ail ymuno ai dad  ac yn byw yn Miners Row, Cwmafan. Ar y cychwyn bu David yn gweithio fel 'blast furnace filler' ond roedd bellach wedi ail gydio yn ei grefft fel gwneuthurwr esgidiau. Roedd i farw cyn priodas George ym 1873.         

Ewch yma i weld tystysgrif priodas George a Sinah

 Dengys cyfrifiad 1881 fod George wedi priodi Sinah ac erbyn hyn yn byw yng Nhwmafan, Sir Forgannwg. Ganwyd Selina "Sinah" Lloyd yn Yspitty, Sir Gar tua 1852. Pentre bach oedd Yspitty (Ysbyty) ar lannau gorllewinol yr afon Llwchwr, yn agos at bentref  Bynea, ar yr hewl o Lanelli i Abertawe. Dim ond rhes fer o dai sydd ar l or pentref heddiw. Yn Nhreforris y ganwyd Mary, mam Sinah ac roedd ei thad, William Lloyd yn hanu o ardal Nantgaredig ger tref Caerfyrddin (yn l straeon y teulu).

 

Dengys cyfrifiad 1881 fod George a Sinah yn byw yn rhif dau, Copper Row, rhes o fythynnod ar lether deheuol y Foel Fynyddau. Roedd y bythynnod bach yma ond yn cynnwys dwy ystafell ar lawr a dwy ystafell yn y llofft. Gorweddai Cwmafon (Cwmafan) wrth draed y mynydd, pentref diwydiannol oedd ar gynydd yn ei bwysigrwydd yn sgil adeiladu y gweithfeydd haearn. Roedd George yn gweithio fel pydlwr  yn un or gweithfeydd yma. Gwaith anodd a pheryglus. Roedd y pydlwyr yn aml yn ddall, neun aml yn dangos creithiau, olion poer y pair.

 

Ym 1881 roedd pump o blant yn y teulu. Mary oedd yr hynaf yn wyth, William yn   chwech, David yn bump, Rachel yn un a Lewis (?John) yn dri mis. Roedd Hayden a Anne heb eu genni eto. Efallai dengys ymchwil bellach fod mwy o blant yn y teulu. Gan gofio pa mor fach oedd y cartref, roedd Mary, mam Sinah a oedd yn chwedeg-naw mlwydd oed,yn byw gydar teulu.

 

Mary oedd i briodi Thomas Griffiths o Ben y Cae (Oakwood), Pontrhydyfen, sef tad-cu a mam-gu yr awdur.

 

Cliciwch am y llun mawr

sinahahayden.jpg (86934 bytes)

Sinah a Hayden

Cyfrifiad 1881

Dwelling: 2 Copper Row

Census Place:   Michaelstone Super Avon, Glamorgan, Wales

Source:   FHL Film 1342285     PRO Ref RG11    Piece 5337    Folio 75    Page 1 

 

Marr

Age

Sex

Birthplace

Rel:

Occ:

George NICHOLAS

M

34

M

Llansaint, Carmarthen,

Head

Puddler (Iron)

Sinah NICHOLAS

M

29

F

Yspitty, Carmarthen,

Wife

 

Mary LLOYD

W

69

F

Morriston, Glamorgan,

Mother In Law

 

Mary NICHOLAS

 

8

F

Cwmafon, Glamorgan,

Daur

 

William NICHOLAS

 

6

M

Cwmafon, Glamorgan,

Son

Scholar

David NICHOLAS

 

5

M

Cwmafon, Glamorgan,

Son

Scholar

Rachel NICHOLAS

 

1

F

Cwmafon, Glamorgan,

Daur

 

Lewis J. NICHOLAS

 

3 m

M

Cwmafon, Glamorgan,

Daur (Son)**

 

NB: **  Noder y camsyniad a gywirwyd gan y cofnodwr!

O Gyfnodion  Plwyf Llansaint

1835 3 February David Nicholas and Mary Charles Marriage
1835 5 April Mary, daughter of David and Mary Nicholas, Llansaint. Shoemaker. Baptism
1836 3 April James, son of David and Mary Nicholas, Llansaint. Shoemaker. Baptism
1838 1 July Anne, daughter of David and Mary Nicholas, Llansaint. Shoemaker. Baptism
1847 4 October Elizabeth Nicholas, Llansaint. Burial
1849 11 September Mary Nicholas, Llansaint. 40 (years). Burial

Ymchwyl ar y We (IGI)

1815 28 March

David, son of John and Mary Nicholas, Kidwelly

 

Copa

Adref