GRIFFITHS gyda Evans, Jones, Nicholas, Phillips, Ryan, Smyth a Murray


 

| Evans | Jones | Nicholas | PhillipsRyan | Smyth/Murray |  


| Tomos Y Gwehydd | William Y Glowr | 'Murder Most Foul''Y Bugail' |

*******

DIWEDDARAF: 1: Am fy nghoeden deuluol gyfan ar y We ewch YMA

*******

Y peth gwefreiddiol i mi oedd darganfod gwehydd yn y teulu, mae’ digonedd o lowyr, ffermwyr, gofaint, bugeiliaid, a masiyniaid, ond gwehydd!?  Mae hefyd wedi bod yn wefr i lwyddo mynd ‘nol mor bell, 1754 i bob pwrpas. Mae gan deulu Evans ‘Sgweiar’ a chrynwyr yn eu mysg. Mae gan deulu Phillips ‘Is-Bennaeth Coleg Exeter’. Mae gan deulu Jones briodas yn Clifton ger Bryste. Mae gan deulu Nicholas bydlwr. 

Ces hwyl wrth ysgrifenni’r storïau am ‘Y Gwehydd’, ‘Y Glowr’ a’r ‘Bugail’. Rhoi cig ar yr esgyrn fel petai.

Os oes gan unrhyw un ffeithiau am y llwyth cysylltwch os gwelwch yn dda. Gyda llaw, mae’r llun o’r ffenest fach sy’n ymddangos o bryd i’w gilydd yn nodweddiadol. Dyma’r ffenest ar y llaw dde i ddrws y felin flawd fydda William Griffiths (WG2) wedi bod yn edrych trwodd ar ddyddiau gwlyb pan yn grwt. Ffenest sy’n edrych tua’r hewl sy’n arwain mas o’r pentre ac i’r byd mawr y tu fas.  

* Un peth arall. Mae'r dogfennau swyddogol i gyd yn Saesneg, y cyfrifiad a.y.b. felly dwy ddim wedi eu cyfieithu, er mwyn cywirdeb. Mae hyn yn amlwg iawn ar dudalennau 'Evans' a 'Waunuchaf'.

Hefyd, mae rhestr y disgynnyddion wedi'i greu gan feddalwedd 'ROOTS MAGIC' - felly yn y Saesneg.

Hwyl am y tro a cofiwch gysylltu,  Geraint.

 

 

Er cof am Rachel Mary Griffiths 1912-2006