Felindre, Llangyndeyrn, Sir Gr

Cliciwch ar y llun

Click on the picture

Sgwr Felindre

felindre.jpg (127611 bytes)

Down town Felindre!

Bwthyn Ty'r Tranch

tyrtranch.jpg (90309 bytes)

Ty'r Tranch Cottage

Y Ffatri

ffatri.jpg (96751 bytes)

The Factory

Penbontbren, Nant Y Caws, Sir Gr

Cartref William a Catherine

penbontpren.jpg (9023 bytes)

William & Catherine's home

Penddaulwyn Isaf, Capel Dewi, Sir Gr 

Cartref Catherine

(nawr)

penddaulfixsm.jpg (43500 bytes)

Catherine's home

(today)

Eglwys Llangynnwr - Llangunnor Church

Y fynwent ar y bryn lle claddwyd llawer o'r Griffithsiaid

Llangynwrsm.jpg (54863 bytes)

The cemetery on the hill where many of the Griffiths' are buried

Cwrt - Llangyndeyrn

Y bwthyn lle bu Tomos a Hannah yn byw ar ol ymddeol

cwrtsm.jpg (46673 bytes)

The cottage where Tomos and Hannah lived after retiring 

Yr Eglwys - Llangyndeyrn - The Church

Dyma lle claddwyd Tomos, Hannah a llawer o'r teulu.

llangynchsm.jpg (48149 bytes)

This where Tomos, Hannah and several of the family were buried.

Ty'r Walks - Pont Antwn, Sir Gar 

Cartref Lisa a James Thomas a'r teulu.

tyrwalkssm.jpg (44483 bytes)

The home of Lisa and James Thomas and their family.

HOME               ADREF