Geraint Griffiths

 

Halen Y Ddaear - Injaroc M.O.M. - Eliffant Gwin Y Gwan - Eliffant Sengl - Eliffant Madras Rebel Ararat Breuddwyd - Sengl hir Teilwng Yw'r Oen Goreuon 1 Goreuon 2 Eliffant - MOM a Gwin Y Gwan

| 1976 | 1977-79 | 1980-83 | 1984-87 | 1988-91 | 1992-93 | 1995-96 | 1997-98 | 1999-2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

| Caneuon Geraint wedi eu recordio gan artistiaid eraill |

1974 Sain1016M HEN FFORDD GYMREIG O FYW. Edward H. Dafis.

Pontypridd  

Gitar:

I'r Dderwen Gam

Gitar & llais cefndir

Drudwy

Llais cefndir

1975

Sain1019M

NIA BEN AUR.

Artistsiaid Amrywiol

Pob Trac

Gitar flaen

1975 

Sain1028M 

GLANCERI.  

Hergest.

Niwl ar fryniau Dyfed.

Gitar flaen

Seren Wib

Stafelloedd.  

1976

Sain1053M

SNEB YN BECSO DAM.

EdwardH.Dafis.                           

copa

Y Penderfyniad.

Gitar flaen a llais

Pob trac

Gitar & llais cefndir

1976

Sain1054M

FFRINDIAU BORE OES.   

Hergest.

Plas y Bryniau.

Gitar

Yng Ngolau'r Dydd  

Gitar

Cwm Cynon.

Gitar ddur

1977

Sain1066M

DELWYN SION

Delwyn Sion.

Strydoedd Bangor.

Gitar ddur

1977 

Sain1094M 

HALEN Y DDAEAR

 Injaroc.

Halen y Ddaear.

Llais a gitar

Blodau'r Ffair.

Llais a gitar

Llithro Mas.

Llais a gitar

Ffwnc yw'r Pwnc.

Llais a gitar

Swllt a Naw

Pwy?

Prif lais a gitar

Capten Idole.

Prif lais a gitar

Ledi

Prif lais a gitar

Calon 

Llais a gitar

Fenyw

Prif lais a gitar

Paid Edrych 'Nol.   

Llais a gitar a gitar ddur   

Eryr.

Llais a gitar

1979

Sain1130M+C730N

M.O.M.

Eliffant.  

Nol ar y Stryd.

Prif lais a gitar

Breuddwyd

Prif lais a gitar

Lisa Lan.

Prif lais a gitar

Nol i Gairo.

Prif lais a gitar

Seren i Seren.

Prif lais a piano

Serena.

Prif lais a gitar

W Capten.

Prif lais a gitar

Ble'r wy ti.

Prif lais a gitar

Teulu mawr y Byd.

Prif lais a gitar

Lisa Lan. 

Prif lais a gitar

1979

Macym 1.

MACYM.

Eliffant.

Seren i Seren.

o   M.O.M.

Lisa Lan. 

o   M.O.M.

1980

Sain1184M 

GWIN Y GWAN.

Eliffant.

Gwin y Gwan.

Prif lais a gitar

Gole Gwyn.

Prif lais a gitar

Merthyr.

Prif lais a gitar

Can y Mynydd Du.

Prif lais a gitar

Ffair Caerdydd.

Prif lais a gitar

Y Falen Fawr.

Prif lais a gitar

Llosgi'r Pontydd.

Prif lais a gitar

Ffwl Ebrill.

Prif lais a gitar

Waunuchaf.

Prif lais, gitar a piano trydan

Mas o'r Coed.

Prif lais a gitar

1980

SER001 HTV.  

ANNWYL SER.

Hogia'r Docia.

Annwyl Ser. 

Prif lais

Ser.  

Prif lais

1982  

Sain1269H

Sesiwn Sosban.

Eliffant (ag artistiaid amrywiol)

Gwylio arna i.   

Prif lais, gitar a piano trydan

(Un o ddeg)

1983

Llef 1.

TYWYLLWCH. 

Eliffant. 

copa

Tywyllwch.

Prif lais a gitar

Ti yw'r unig un i mi. 

Prif lais a gitar

1984

Sain1316M+C916N.

MADRAS.

G.G.

Dilyn y Peipar. 

Prif lais ar bob trac. Llais cefndir.

Yr Esgair. 

Madras.  

Cowbois Crymych.

Dilyn Fi.

Y Cwm.

Edrych am Rywbeth.

Undod. 

Diwyrnod Arall. 

1984

Sain1321M.

TEILWNG YW'R OEN. 

G.G. ac eraill.

C921N.

Hedd yn awr.

Prif lais

SCD8021 Ti sy'n dod a'r newyddion.  Prif lais
Fe gafodd ddirmyg. Prif lais
1985 Sain123E. BREUDDWYD(FEL ADERYN). G.G.
Breuddwyd (Fel aderyn) Prif lais
Hen Rocar. Prif lais
Y Ffeitar Bach. Prif lais
1985 Ar log.RALSO 1 DWYLO DROS Y MOR.   Amrywiol.
Dwylo dros y mor. Llais
Dewch yngyd. Llais
1985 SainC974G SWYNOL SAIN. Amrywiol.
Dwylo dros y mor. Llais
1985 SainC927F. EDWARD H. DAFIS. Edward H. Dafis.
Gitar a Llais 
1986   Sain1373M+C973N. REBEL. G.G.  
Rebel. Prif lais ar bob trac. Llais cefndir.
Baton Rouge.
Breuddwyd yMilwr.
Atlanta. 
Un Teulu.
Dal Dy Dafod.
Juline
Gweithio i'r Cyngor Sir.
Twl e mas.
1987 SainC603N. AR NOSON FEL HENO. Amrywiol.
Carol Joseph. Prif lais ar un o 14.
1987 SainC605A CAN I GYMRU '87. Amrywiol.
Ga'i weld yfory Prif lais ar un o 8.
1988  Sain1450M+C650N ARARAT.  G.G. copa
Ararat. Prif lais ar bob trac. Llais cefndir.
Neb fel ti.
Cred ti fi.
Cadw'r fydd.
Y Dyffryn.
Diwrnod ar ol diwrnod.
Ail ddechre.
Gwasg y botwm.
Mynd 'nol.
1989 SainSCD8027 EDWARD H.DAFIS 1974-1980.  Edward H. Dafis.
 CD o'r goreuon. Gitar a llais
1991 SainSCD4093 GORAU SAIN.(CYFROL 1)  Amrywiol.
Cowbois Crymych. Prif lais ar un o 18.
1992 SainSCD2025  GORAU SAIN(CYFROL 2). Eliffant ag Amrywiol.
W Capten. Un o 18.
1992  SainC487A CAN I GYMRU '92 Amrywiol.
Ble'r aeth y tân. Prif lais ar un o 7.
1992  Diwedd y Gwt C921. DONEGAL.  G.G.
Uwch y dibyn. Prif lais ar bob trac a llais cefndir.
Fan draw.  Ambell gitar, allweddell, pib, banjo a llais cefndir.
Nofio gyda'r llif.
Llithro a llamu.
Un cam ar y tro.
Donegal.    
Popeth yn y byd.
Paid a deud.
Oes na fwy na nawr.
1993 FflachC127G    AUR O HEN HAFAU. Gwenda Owen.
Dy gyffwrdd ambell dro. Llais ar un o 11.
1995 EMI CD-MFP 6213    MORRISTON ORPHEUS CHOIR & FRIENDS.    
Ceidwad y Goleudy.   Prif lais ar un o 11.
1995  SainSCD2113   DROS BLANT Y BYD.  Amrywiol copa
Neges(wrth ffrindiau) Prif lais a llais cefndir. Un o 13.
1996 SainSCD2144  EILIAD Caryl Parry Jones.
Amryw draciau Llais cefndir
1996 SainSCD2125 MOR O GARIAD. Amrywiol.
Ail ddechre.   Oddiar  Ararat. Un o 18.   
1997 TRFC392 MENTER TAF ELAI.  Amrywiol.
Breuddwyd (fel aderyn) O'r record uchod. Un o 9.
1997 SainSCD2167 BLYNYDDOEDD SAIN 1977-1988.  G.G.
Capten Idole.  Halen y Ddaear.
Nol ar y Stryd. M.O.M.
W Capten.  eto
Seren i Seren.  eto
Merthyr. Gwin y gwan.
Waunuchaf(Cân Elin). Madras.
Madras. eto
Edrych am Rywbeth. eto
Breuddwyd(fel aderyn).  O'r sengl
Rebel. Oddiar Rebel.
Atlanta. eto
Juline.   eto
Twl e Mas eto
Mynd 'nol.  Oddiar Ararat.
Cred ti fi. eto
Y Dyffryn. eto
Ararat. eto
1997 NCD973  Y BRENIN TLAWD NIA A FFRINDIAU.
Crist a Orchfygodd. Prif lais ar un o 11.
1998  Diwedd Y Gwt CD981  DONEGAL (Ailgyhoeddiad)  G.G. copa
Fersiwn CD o'r caset uchod.
1999 DYG CD992   HEWL   G.G.
Cerdded Gyda Thi.  Lleisiau ac offerynnau  ar y traciau i gyd.
Siathre.
Calon Dderi. 
Yn Dy Law.
Pan Fyddwn Ni'n Dawnsio. 
Hedfan. 
Hewl.
Gwireddu Breuddwyd. 
Hela'r Penwaig.
Hannah.
Mae'r Byd Yn Troi'n Brydeinig.
'Dolig 94.
1999 DYG CD993 Ni Yw'r Dyfodol. G.G.     Gyda Plant Ysgol Tegryn.
Ni Yw'r Dyfodol Prif lais. 
2000 BBC SCD2270   CYNGERDD Y MILENIWM.  Amrywiol. (Tri o 17)

copa

Y Cwm.  Deuawd gyda Huw Chiswell
Yr Esgair. Prif lais 
Atlanta.  Deuawd gyda Angharad Bisby
2001 Sain SCD2289 NIA BEN AUR. Amrywiol.
Traciau i gyd. Gitar flaen. (CD o'r record uchod)
2001  Sain SCD2283 ELIFFANT. Eliffant.
Nôl Ar Y Stryd   Daw'r traciau yma o  M.O.M.Gwin y Gwan.
Breuddwyd
Lisa Lân
Nôl I Gairo
Seren I Seren
Serena
W Capten
Ble'r Wyt Ti?
Teulu Mawr Y Byd
Gwin Y Gwan
Gole Gwyn
Merthyr
Cân Y Mynydd Du
Ffair Caerdydd
Y Falen Fawr
Llosgi'r Pontydd
Waunuchaf
Mas O'r Coed

copa

2001 DYG CD011 GLASTIR. G.G.
Gwbod.   Lleisiau ac offerynnau i gyd, heb law am:
Ce Roma.

»Geraint Davies a John Griffiths - lleisiau cefndir.

Dilyn Brunel.  
Aur Yn Yr Afon.
Lawr Dre.
Glastir. 
Mynydd Llan.
Magi.
Daw Popeth 'Nol.
Ffordd Y Wiwer Goch.

»Geraint Davies, John Griffiths, Lisa Griffiths a GG -

Lleisiau cefndir.

Trac bonws: Ni Yw'r Dyfodol.

»Angharad Brinn, Stephan Rhys Williams a 

Phlant Ysgol Tegryn - lleisiau cefndir

2003 SAIN SCD2399 CADW'R FFYDD G.G.

copa

Dilyn y Peipar Madras  1984 Sain 916 (1316)
Cowbois Crymych eto
Dilyn Fi eto
Y Cwm eto
Undod eto
Diwrnod Arall eto
Hen Rocar Breuddwyd Fel Aderyn  1985 Sain 123 
Y Ffeitar Bach eto
Dal dy Dafod Rebel  1986 Sain 973 (1373)
Baton Rouge eto
Breuddwyd Milwr eto
Un teulu eto
Gweithio i’r Cyngor Sir eto
Neb fel Ti Ararat  1988 Sain 650 (1450)
Diwrnod ar ôl diwrnod eto
Ail-ddechre eto
Gwasg y botwm eto
Cadw’r ffydd eto
2003 SAIN SCD2436 SYMFFONI'R SER Amrywiol.
Madras Prif lais ar ddwy o 15.
W Capten
2004 NAWS CD002 Y DAITH Dylan Davies

copa

G.G. Cynhyrchydd, Peiriannydd, Rhaglennu, Allweddellau bob track a fel nodir isod
Cyn Bo Hir

Harri

Llais cefndir, Organ Geg, Gitar Drydan 12 tant, Banjo, Mandolin

Ar Lan Y Mor

Braf Yn Yr Haf

Gyda Thi

Organ Geg

Nwy Yn Y Nen

Llais cefndir

Hanner Ffordd

Marwnad Yr Ehedydd

Llais cefndir

Y Ferch O Bortiwgal

Gad I Mi

Llais cefndir

Dwed Y Gwir

Tra Bo Dau

Dobro

Cyn Hanner Nos

2004 SAIN SCD2376

DEGAWDAU ROC 1967-82

Amrywiol.

copa

Nol Ar Y Stryd Prif lais a gitar gyda Eliffant
Halen Y Ddaear Llais a gitar gyda Injaroc
2004 SAIN SCD2408 LAWR Y LEIN Gillian Elisa A'i Ffrindiau.
Dau'n Ymuno'n Un Llais mewn deuawd, peirannu a chynhyrchu (un o 14)
2005 DYG CD051 MIYA-JIMA G.G.
Bywyd Yn Mynd Yn Ei Flaen Lleisiau ac offerynnau i gyd, heb law am:
Dyma Yw Fy Ngweddi >>Geraint Davies - Llais
Felindre
Miya-Jima >>Geraint Davies - Gitar acwstic.  John Griffiths - Bas
Pwy Sydd Yma
Cilsarn
Dw’ I Am Gofio
Byw Yn Yr Haul >>Geraint Davies - Llais
Dim Ond Weithie
Es I Ddim I Ganada
Hwre I'n Hochor Ni
2007 DYG CD071 CLWB DYDD SADWRN G.G. a'r Gwehyddion 

copa

Llosgi'r Pontydd Ar bob can -
Daw Popeth 'Nol GG - Prif lais, gitar.
Un Cam Ar Y Tro Geraint Davies - Llais cefndir, gitar.
Merthyr John Griffiths - Llais cefndir, bas.
Lawr Dre
Dawnsio Uwch Y Dibyn
Dilyn Fi
Ce Roma
Dilyn Brunel
Hewl
2007 DYG CD072 HAVANA G.G.

copa

Havana Lleisiau ac offerynnau  ar y traciau i gyd.
O 'Ma Nawr
Hedy Lamarr
Siop Star
Jiwbili
Ar Y Mynydd
Cana I Mi Nawr
Gof Cwrt
'Nol Atat Ti
Lawr I Rufain
Hen Wlad
2007 DYG CD073 GERAINT DAVIES  Geraint Davies

copa

G.G. Cynhyrchydd, Peiriannydd, Rhaglennu a fel nodir isod
Paradwys Gudd Llais cefndir, gitar drydan, gitar acwstig, allweddellau
Catherine Ann Llais cefndir, gitar, allweddellau
Fel Ni Llais cefndir, gitar drydan,allweddellau
Dylan A John Llais cefndir, gitar, allweddellau
Un Wen Llais cefndir,allweddellau
Lisa Lan Llais cefndir, gitar, allweddellau
Eira Man Llais cefndir, gitar, allweddellau, ukulele, mandolin
Ymylon Y Byd Llais cefndir, gitar, allweddellau
Twll Yn Y To Gitar, allweddellau
Sefyll Llais cefndir, gitar, allweddellau, organ geg
2017 DYG DL017 BROOKLYN G.G.
Hwyl Fawr Ewrop Lleisiau ac offerynnau  ar y traciau i gyd.
Juline
Nol I'r Ffynnon
Un Cam Ar Y Tro
Y Freuddwyd Fawr
Brooklyn

 

Caneuon Geraint wedi eu recordio gan artistiaid eraill

 

2006 S4C Y Garreg Las Einir Dafydd

copa

W Capten Un o 4 can.
2006 TPF006 CD 'Can I Gymru 2006' Steffan Rhys Williams
Jiwbili Un o 10 can
2007 DYG CD073 GERAINT DAVIES  Geraint Davies
Lisa Lan Gwelir uchod

 

| english |