*William Jones (W3)

JONES

Thomas Harry g. 1769-1836

            |

William Jones (W2) g. 20 Rhag 1811 Cwrt y Cadno.

            |

*William Jones (W3) g. 11 Awst 1846 Cwrt Y Cadno.

             |

William Lloyd Jones g. 14 Ion 1874 Laques, Talacharn.

            |

Martha Jane Jones a  Rachel Mary Jones Waunuchaf, Llanddewi Brefi.

 

Martha Phillips

    | Cyfrifiadau Cwrtycadno |

 


 

Ganwyd William Jones (W2), ym 1811, gof oedd ei  dad a'i dad-cu yn Cwrtycadno. Roedd ganddo ef a'i wraig gyntaf, Mary, chwech o blant:

      

 John   Ganwyd tua 1840
Thomas Ganwyd Ionawr 1af 1842
Anne  Ganwyd 15 Chwefror 1844.  Bu farw Hydref 1852, 8 mlynedd 8 mis.
William Ganwyd 11 Awt 1846
David  Ganwyd 8 Rhagfyr 1848
Daniel Ganwyd tua 1849
Bu farw Mary Jones 18 Ebrill 1850 yn 35 mlwydd oed.   

     

 

Roedd ganddo dair merch gyda'i ail wraig, Elizabeth: 

1861        Gwenifred "Gweni". Claddwyd yn Cwrt y Cadno.(Llun isod)

1865        Rachel "Ray". Ganwyd 29 Medi . Bu farw yn Essex, Lloegr (Llun isod)

1868        Anne.  Ganwyd 29 Mai . Claddwyd yn Cwrt y Cadno. (Llun isod)

           

Roedd Gweni yn ddibriod. Bu Anne a Gweni yn cadw siop yn Llundain am gyfnod; busnes llaeth o bosib. Priododd Ray forwr or enw Ernest E Williams. Pan bu farw Ray, priododd Ernest ei chwaer Anne. Ar ol marwolaeth Ernest daeth Gweni a Anne yn ol i Sir Gar.

  

 

 

Anne

Gweni

Rachel

 


COPA

Beibl  William Jones (Dyddiad Ionawr 21 1890) Cofnodwyd yn Saesneg

   Jane Jones died on the 14th of June 1922. Burried 17th of June. Age 76 years.

 William Jones was born on Sunday the 16th of August in the year 1846.

 Willie Jones, Gilfach died on Wednesday the 17th of May 1933.

 Jane Williams died December 30th 1896.

 Willie Lloyd Jones Was born on the 14th of January 1874.

 Mary Anne Jones was born the 8th of May 1878.

 Jack Jones died the 7th of August and was buried on the 11th of August1944, aged 60.

Willie Lloyd Jones died on the 18th of October, buried the 21st of October 1954.

 

********

 

Cyfrifiad 1881  

Llandingat House. Census Place: Llandingat, Carmarthen
FHL Film 1342297      PRO Ref RG11            Piece 5382       Folio 24   Page 10

William Jones

Head

Railway Porter

M

31

M

Caio, Carmarthen

Willie Ll. Jones

Son

Sholar

 

6

M

Laugharne, Carmarthen

Mary A. Jones

Daur

Sholar

 

2

F

Llandovery, Carmarthen

Anne Edwards

Aunt

Laundress

W

68

F

Caio, Carmarthen

 

 

Martha Phillips

Mary Ann

 Gweithio ar y rheilffyrdd fu *William Jones, mae tystysgrif ei fab Willie Lloyd Jones yn dangos hynny, fel mae cyfrifiad 1881. Gofaint oedd ei gyndadau yn ardal Cwrtycadno, Sir Gar. Priododd William Martha Phillips o ‘The Laques’, Talacharn. Mae son yn y teulu am iddynt gyfarfod wrth weithio ym mhlasty Glansefin ger Llangadog. Ymgartrefodd y teulu yn ‘Llandingat House’ yn Llanymddyfri. Roedd ganddynt dau o blant, Willie Lloyd Jones a Mary Ann Jones. Ganwyd Willie yng nghartref Mam Martha yn Nhalacharn ym 1874, bwthyn ger y sgwâr yng nghanol y dref. Ganwyd Mary Ann yn Llanymddyfri  tua 1879. Bu farw Martha ar Fawrth y 25ain 1880 yn 35 mlwydd oed. Daeth Anne Edwards, modryb i William, i ofalu am y plant. Bu’n gweithio fel golchwraig. Priododd William am yr eilwaith, yn ôl arfer cyffredin y dydd. Jane oedd ei henw ac roedd yn dod o Langybi ger Llanbed. Symudodd y teulu i ffarm Aberpedwar ym mhlwyf Llanfair ar y Bryn ger Pentretygwyn nid nepell o gartref yr enwog William Williams Pantycelyn.

bristolrailway2.jpg (41879 bytes)  

Railffyrdd Clifton tua 1870.  CLICIWCH!

Garddwr oedd Mab Neli, Ifan a maes o law yn bost feistr yng Nghil y Cwm. Mary Ann Jones o Lan Croyddun oedd ei wraig gyntaf. Ganwyd un merch iddynt, Catherine May. Symydodd Ifan i Lan Croyddur ar ol priodi. Bu ei fam-yng nghyfraith, Catherine Jones, yn byw gyda nhw tan ddiwedd ei hoes. Ar ol marwolaeth ei wraig gyntaf ail-briododd Ifan. Sarah oedd ei henw a ganwyd un merch, Lily.

 

Stori Willie Lloyd Jones yma 'Y Bugail'

 Llandingat House:  ger coleg Llanymddyfri. Mae son fod Willie Lloyd Jones wedi mynychu'r ysgol pan yn ifanc. 

 Mary Ann Jones: Cario'r post yn ardal Cilycwm a Rhandirmwyn.

 

        COPA


 

 

Hannah Evans

hannahandwillie.JPG (30862 bytes)

Willie Lloyd Jones

Llun priodasol Willie a Hannah . Clicciwch am y llun mawr.

 

Mwy am Willie yma Waunuchaf yn Saesneg

       

1880          Bu farw Martha Jones Mawrth 25,  yn 35. Claddwyd hi ym mynwent Llandingat.

1911          Bu farw William Jones (W3), Pantybryn 18 Medi , yn 65. Claddwyd ef ym mynwent Cilycwm.
1922            Bu farw Jane Jones 14 Mehefin 1922 yn 76.

Cilycwm

                Adref


CYFRIFIADAU CWRTYCADNO

 

1841 Conwyl Cayo Dist 4 Page 4

Cwrtycadno

William Jones

30

Smith   

(Carmarthenshire)

Mary Jones

20

 

 

John Jones

1

 

 

COPA

1851 Folio 620 Page 6

#15 Cwrtycadno

William Jones

Head

W

39

Blacksmith

Cayo

John Jones

Son

Un

11

 

Cayo

Thomas Jones

Son

Un

9

 

Cayo

Anne Jones

Dau

Un

7

 

Cayo

William Jones

Son

Un

4

 

Cayo

David Jones

Son

Un

2

 

Cayo

Jemimah Jones

Serv

Un

37

House Servant

Cayo

 

1861 Cwm Cothy – Conwil Cayo      (15th April)

#21 Cwrtycadno

William Jones

Head

49

Blacksmith

Cayo

Elizabeth Jones

Wife

29

Blacksmith’s Wife

Cayo

Daniel Jones

Son

12

Blacksmith’s Son

Cayo

 

1871 Conwil Cayo – Cwm Cothy Page 11 Folio 66

#47 Cwrtycadno

William Jones

M

Head

59

Blacksmith

Cayo

Elizabeth Jones

M

Wife

39

Blacksmiths Wife

Cayo

Gwinifred Jones

-

Dau

10

Scholar

Cayo

Rachel Jones

-

Dau

6

Scholar

Cayo

Anne Jones

-

Dau

3

-

Cayo

 

1881 New Cottage Conwil Cayo, Carmarthen

FHL Film 1342298     PRO Ref RG11    Piece 5386    Folio 63    Page 8

William JONES

W

69

M

Head

Blacksmith

Cayo, Carmarthen

Anne JONES

U

13

F

Dau

Scholar

Cayo, Carmarthen

COPA

1881 Nant Gwasanaeth Conwil Cayo, Carmarthen

FHL Film 1342298     PRO Ref RG11    Piece 5386    Folio 63    Page 7

Thomas JONES

M

38

M

Head

Blacksmith

Cayo, Carmarthen

Jane JONES

M

36

F

Wife

Blacksmiths Wife

Cayo, Carmarthen

David JONES 

U

12

M

Son

Scholar

Cayo, Carmarthen

Willie JONES

 

9

M

Son

Scholar

Cayo, Carmarthen

Mary Anne JONES

 

6

F

Daur

Scholar

Cayo, Carmarthen

Jane JONES

 

4

F

Daur

 

Cayo, Carmarthen

Thomas JONES          

 

2

 

Son

 

Cayo, Carmarthen

                                   

                Adref